Garanti


Vi er med i Dansk Håndværk Garantiordning. Det sikrer vores kunder en ekstra tryghed, når de vælger os som leverandør.


Dansk Håndværk Garantiordning dækker kundernes tab forbundet med eventuelle mangler ved det udførte arbejde (op til kr. 150.000 pr. byggesag), hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.


Som medlem af Dansk Håndværk er vi som virksomhed forpligtet til at levere håndværks-mæssigt veludført arbejde, samt til at iagttage god og redelig forretningsskik. Vi er endvidere forpligtet til efterleve en eventuel kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn samt til at re-spektere de til enhver tid gældende regler for garantiordningen. Dette er forpligtelser, vi som virksomhed selv har været med til at påtage os, for at give vores kunder maksimal sikkerhed for godt og veludført håndværk.


Du kan læse mere om Dansk Håndværk Garantiordning på http://dhv.dk/node/1128


Skulle der mod forventning opstå en tvist, vil vi anbefale at du tager kontakt til os. Kan vi ikke i fællesskab løse en eventuel tvist, kan du kontakte vores organisation.

KONTAKT OS

for et uforpligtende tilbud!

Søren Vad Aps

CVR-nr 39453274

Bakkevænget 7

8200 Aarhus N

Telefon

+45 5090 1328

Email

scvvad@gmail.com